Aplixcom SCADA-MES Cloud 2.0 – Novinka!

Systém Aplixcom SCADA-MES 2.0 je jedním z nejefektivnějších nástrojů, který zároveň optimalizuje, jak i sleduje výrobní procesy v dynamicky rozvíjejících se organizacích. Přirozeným krokem v evoluci našeho systému SCADA-MES bylo zvětšení pružnosti, celistvosti a funkčnosti, zavedením funkce plánování MES a optimalizace APS. Tímto způsobem došlo ke vzniku jednoduchého a zároveň kompletního nástroje pro podporu operačních a obchodních činnosti firem.

Následováním celosvětových trendů a jako reakce na rostoucí očekávání managementu náš systém Aplixcom SCADA-MES 2. 0 se transformuje do bubliny. Využití bubliny jako obchodního nástroje je nediskutovatelným standardem umožňujícím výměnu dat v aktuálním čase z každého místa na světě. Tento netradičně důležitý krok v rozvoji automatiky je adresován především společnostem vlastnicím větší počet výrobních závodů a chtějícím spojit jednotlivá oddělení při současné snížení provozních nákladů.

Současně možnosti SCADA-MES Cloud jako SaaS (Software as a Service)se jeví jako optimální řešení pro malé firmy, které si nemůžou dovolit investovat do serverové infrastruktury a do adresovaného IT oddělení a chtějí využívat aktuální řešení SCADA-MES.

Nejnovější projekty přesvědčují o tom, že technická řešení SCADA v bublině, díky pokročilé technice serverů OPC s oboustranným dotazováním měřicích bodů je již plně vyvinuté, dostatečně efektivní a stabilní, tak aby došlo k zabezpečení funkcí vyžadovaných v dnešních podmínkách.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12,
30-443 Kraków
NIP: PL954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: scadames@scada-mes.pl
e-mail: biuro@aplixcom.com

logo_aplixcom_wybrane_2-1024x278