Případová studie (Case study)

Název podnikatelského subjektu:Major

Profil podnikání: obrábění jednotlivých prvků s využitím technologie CNC

Rozsah implementace: Systém ERP a řešení SCADA-MES

Kontaktní údaje dodavatele:: APLIXCOM Solutions +48 (12) 376 95 99, 607 400 534, scada-mes.com

paper-3249919_960_720
Popis implementací
Implementace systému ERP XPERT firmy Infor a autorského řešení SCADA-MES firmy Aplixcom.

Major je rodinná firma z více než 60létou tradici sídlící v polském městě Tychy v Horním Slezsku. Specializuje se v odvětví obrábění prvků s využitím technologií CNC. Mezi nejznámější klienty patří firmy z branže automotive, subdodavatelé takových značek jak:

– BMW
– Mercedes-Benz
– Volkswagen
– a nespočet dalších subdodavatelů z branže.

Společnost v současné době zaměstnává více než 400 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu 60 mln PL: Za výběr a realizaci projektu na straně klienta jsou zodpovědní majitele společnosti.
Počáteční stav, předpoklady:
Systém ERP má zajistit fungování takových odvětví jak: skladové, výroba (výrobní plán, výrobní proces, technologické operace) nákupy a prodej.

Naopak rolí SCADA-MES je plánování, monitorování a vyúčtování výroby a to zejména díky následujícím modulům:

PLANER:
grafická vizualizace výrobního plánu (díky plné kompatibilitě se systémem ERP pomocí obousměrného rozhrání vytvořeného společností Apliscom) s možností zavedení změn se zohledněním přezbrojení, optimalizace výrobního plánu, harmonogramu, a monitorování výrobního procesu.

SCADA-MES:
Umožňuje stažení dat z 83 zařízení a stanovišť, reportování v aktuálním čase, registrování dobrých kusů/ zmetků včetně funkce diagnostikování defektů, registraci mikroprostojů, prostojů a případných poruch.

Oddělení pro udržení provozu:

vizualizace znázorňuje pohled jednotlivých pracovních stanovišť, včetně informace o aktuálním statuse jejich práce. Statusy mají přiřazené jednotlivé barvy. Nahlášení poruchy/nefunkčnosti operátorem způsobuje změnu statusu: porucha: (mění se na červenou barvu). Po opravě vzniklé poruchy pracovník oddělení pro udržitelnost provozu má povinnost sepsat důvod poruchy zároveň přidat i svůj komentář.


VÝKRESY A HLÁŠENÍ:

výrobní středisko pracuje ve 3 směnném provozu: 6‒14, 14‒22, 22‒6, tolerance pro výrobní zápisy za směnu činí: 10 min.

Výkresy ukazují pracovní dobu zařízení, pracovní dobu operátora, čas poruch, druhy defektů, počet dobrých kusů/ zmetků, status zařízení, statistiky produktů, statistiky zaměstnanců, a čidla zařízení.

Hlášení, která vznikají: výrobní zpráva, zpráva UR, zpráva o technickém stavu, zpráva operátora, hlášení směny, přihlašovací hlášení, zpráva o započatých výrobních úkonech OEE.

Historie úkonů včetně údajů: zápisy operátora, zápisy brigádníka, zápisy UR, signály ze zařízení (statistiky), srovnání skutečného času s plánovaným výrobním cyklem, realizace výroby.

Aktuální stave, realizace:

Díky rozhraní, vytvořeném společností Aplixcom je možná oboustranná výměna dat mezi ERP systémem a SCADA-MES. Systém Aplixcom SCADA-MES stahuje pracovní plán, dodatečné informace ohledně technologických operací a ukládá výrobní hlášení do určeného souboru v systému ERP. Všechny technologické změny (např. změny v násobení, plánovaný pracování cyklus), nebo výrobní zakázky, (např. změna výchozí pracovní pozice, počet objednaných zakázek) jsou realizované prostřednictvím systému ERP.

V počáteční fázi bylo připojeno 64 zařízení a pracovišť. Do konce implementačního období se počet zastavil na čísle 83. Úspěšně došlo i k připojení dalších zařízení. Dnes po třech letech od chvíle zpracování konceptu bylo již připojeno 134 zařízení a pracovišť.

Vzrůst připojených zařízení je spojen zejména s rozvojem společnosti. Řešení nabízené společnosti Aplixcom SCADA-MES se pořád rozvíjejí a to na základě hlášených podnětů od samotných uživatelů. Rychlá implementace změn je zaručená protože SCADA-MES je autorským řešením společnosti Aplixcom.

Aktuálně se snahou vstříc požadavkům našich klientů trvají přípravy nad spuštěním systému APS

Výhody pro klienta

Ve výsledku implementace náš klienta získal:
 • SNADNĚJŠÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

  dříve osoba zodpovídající za pracovní plán pro 83 zařízení připravovala plán na jednotlivé směny (3 směny) přes celý den. Aktuálně díky Aplixcom PLANER připravuje týdenní plán v průběhu 2 hodin pro 137 strojů, co umožňuje zavádět:

 • PLNOU KONTROLU NAD ZAŘÍZENÍMI

  důkladnou produktivitu a kvalitu každého stroje, systematické kontroly jakosti – úplné a aktuální data při minimálním pracovním úsilí, možnost okamžité reakce na zhoršení kvality (alarmy), zlepšování povědomí operátorů (monitory ve výrobních halách – možnost automatického hlášení), co má vliv na zlepšení kvality (menší riziko odeslání vadných produktů, menší náklady spojené s reklamačním řízením, menší výrobní a dopravní náklady zejména v případě nutnosti „vyrobení“ nových kusů za vadné produkty, méně pokut a nižší hodnocení od dodavatele prostřednictvím auditu co v důsledku může znamenat ztrátu klienta i na několik let);

 • DŮVĚRYHODNÉ INFORMACE O PRODUKTU V REÁLNÉM ČASE

  kompletní informace o dostupnosti a vzniklých poruchách strojů, alarmy – plně zastoupí pracovníka sedícího na pracovišti, který manuálně informuje nadřízeného, automatický systém vždy předá informace o vzniklých problémech kompetentním osobám, víceúrovňový systém hlášení dává kontrolu a čas reakce odpovědným službám.

 • VĚTŠÍ PRODUKTIVITU A ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE

  alarm lokalizuje přesný typ a místo poruchy;

 • MOŽNOST OPTIMÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ VÝROBY S VYUŽITÍM POTENCIÁLU STROJE, menší náklady spojené se zaměstnáním dalších pracovníků

  Předávání výrobních pokynů, aktualizace prodejních informací, odstraňování nepřehledných situací mezi výrobou a logistikou ohledně předaného zboží, ručního počítání a vyúčtování pracovníků, manažeři se soustředí zejména na strategická rozhodnutí a na papírovou byrokratickou práci – produktivita řídícího personálu roste od 20% až do 50% v závislosti od druhu výroby;

 • ELIMINACE PAPÍROVÉHO OBĚHU DOKUMENTŮ, zkrácení doby hlášení ze 40 do 10 minut na každou směnu

  ušetřený čas pak pracovník využije na dohlížení výrobní haly. PŘESNÝ PRACOVNÍ ČAS a produktivita operátorů;

 • PŘESNÝ PRACOVNÍ ČAS a produktivita operátorů;

 • BEZPEČNOST – duplikování dat v systémech

  větší bezpečnost v případě poruchy, nebo kybernetického útoku (virus, malware blokující přístup k serverům a PC), možnost zastoupení hlavního ERP systému v případě poruchy (dříve byly objednávky odesílány přes rozhraní

Úspěšná implementace Aplixcom SCADA-MES umožnila klientovi zvětšit výrobní kapacitu a to díky efektivnějšímu využití existujících zařízení, přijmout více objednávek a naplánovat kontrolovaný růst.

Během 3 let se obraty firmy zvětšily až o 50%

Díky včasné diagnostice defektů, míst jejich vzniku a systematické práci nad eliminaci příčin jejich vzniku – počet evidovaných reklamací se značně snížil.

Systém Aplixcom SCADA-MES nám umožnil uvolnit část personálu od náročné byrokratické práce, která si vyžadovala manuální servis a přeřazení zaměstnanců od více kontrolních činností. Aktuálně strojní park čítá 137 zařízení, nejsme tak schopni si představit výrobní servis bez podpory systému Aplixcom SCADA-MES
Paweł Major
Pro podrobnější informace týkající se moderního řešení Aplixcom SCADA-MES v nové verzi 2.0 s modulem APS nás nevahejte kdykoliv kontaktovat.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com