Komplexní řešení Industry 4.0

Aplixcom SCADA-MES 2.0

Správně zvolený systém může změnit styl výroby v hodně firmách a přičinit se tak k jejich dalšímu rozvoji. Naše dlouhodobé zkušenosti nás utvrdily v jedné podstatné věci, že systémy pro řízení a monitorování výroby nemusí být komplikované a obtížné v implementaci.

Chtěli jsme vytvořit systém, který lze díky vyhrazeným sadám odpovídajícím výrobním procesům snadno přizpůsobit potřebám uživatele. Systém, který je škálovatelný a který funguje bez ohledu na technologii používanou ve společnosti. Neskromně si dovolujeme prohlásit, že se nám to podařilo.

SCADA-MES je pokročilý produkt Industry 4.0 velice populární a uznávaný našimi Klienty, kteří díky SCADA-MES optimalizují výrobu a její náklady a získávají převahu nad konkurencí.

Jeden systém = Spousta možností

Nejdůležitější vlastnosti systému:

Řešení jsou určené výrobním společnostem – umožňují především lépe řídit firmu a optimalizovat výrobní proces. 

Vyvíjením Aplixcom SCADA-MES jsme chtěli nabídnout firmám zaměřujícím se na výrobní proces takový systém, který bude:

Mobilní

V každé chvíli můžete zobrazit zprávy z libovolného zařízení používajícího internetový prohlížeč

Flexibilní

Aplixcom SCADA-MES může být implementován v každé firmě bez ohledu na odvětví, velikost a používanou technologii.

Plně kompatibilní

Může být kompatibilní s libovolným systémem ERP, MRP nebo pracovat i bez nich.

Škálovatelný

Moderní

Bezpečný

Řešení určená pro oddělení: ​

Řešení

Udržení provozu

Kontroly kvality

Logistika

10 výhod Aplixcom SCADA-MES 2.0:
  • Aplixcom SCADA-MES je náš autorský systém. Snadno implementovatelný do každé výrobní společnosti bez ohledu na odvětví, velikost používanou technologii

  • Jedno komplexní řešení složené s modulů, které klient může libovolně upravovat

  • Kompatibilní s libovolným systémem ERP

  • Snadnější optimalizace a úspora vyplývající s přesné analýzy výrobních dat

  • Eliminace byrokratického oběhu dokumentů

  • Monitorování stavu práce strojního parku a vývoje výroby v aktuálním čase, minimalizace negativních dopadů, prostojů a mikroprostojů

  • Pokročilé výstražné možnosti upozorňující na vzniklé poruchy (alarm)

  • Intuitivní a flexibilní plánování výroby

  • Náhled procesů a statistik z libovolného zařízení používajícího internetový prohlížeč

  • Ukládání historie vzniku produktů, eliminace vad a plnění výrobních požadavků přes subdodavatele

Aplixcom SCADA-MES 2.0 v číslech:

0 %
Průměrný růst efektivity po 6 měsících
0 %
Průměrný pokles výrobních nákladů po 6 měsících
0 %
Průměrná návratnost z investicí po 12 měsících
0 %
Zkrácení reakční doby během poruchy
0 %
Redukce počtu prostojů a mikroprostojů
0 %
Redukce doby mikroprostojů

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com