Aplixcom APS 2.0

Aplixcom APS 2.0 (Pokročilé plánování výroby) výjimečně pružný modul pro automatickou optimalizaci technologických výrobních operací na základě vybraných Klientem víceúrovňových priorit a algoritmů.

Aplixcom APS 2.0 jednoduchým způsobem umožňuje optimální využívat dostupných a plánovaných zásob společnosti, díky tomu nabízí ještě vyšší úroveň v managementu výroby.

Náš software spojuje se sebou svět systémů plánování ERP se zařízeními a nabízí celou řadu nástrojů pro plánování, optimalizaci a vyúčtování výroby na základě skutečných dat v souladu s nejnovějšími standartami Industry 4.0.

Zaawansowane planowanie produkcji - APS

Jak to funguje?

Aplixcom APS 2.0 umožňuje využívání aktuálně dostupných zásob společnosti se zohledněním vyšších a menších priorit jakými jsou např:

 • dostupnost strojů a surovin

 • výrobní výkon (systém rozděluje počet kusů ve výrobě na každé zařízení)

 • rozložení operací na skupinu strojů, zohlednění obsazenosti, nebo přezbrojení

 • alternativní pracoviště (dostupnost pracovníků)

 • možnost zavedení alternativních technologií na celý výrobní cyklus, nebo jeho část

 • možnost odstavení stroje (volné dny, konzervační práce atp.)

Naše řešení rovněž implementuje také výjimečný mechanismus importování dedikovaných externích optimalizačních algoritmů speciálně připravovaných a konfigurovaných pro požadavky Klienta, co umožňuje pružně a otevřeně reagovat na všechny nečekané změny.

Wybrane algorytmy:

 • Algoritmus metoda kritické cesty

 • Algoritmus vložení výchozích hodnot

 • Algoritmus prohledávání za účelem dosažení nejlepší opravy

 • Algoritmus prohledávání režim TABU

 • Algoritmus simulovaného žíhání

 • Algoritmus simulovaného žíhání s prohledáváním sousedních řešení

Výhody z používání Aplixcom APS 2.0 :
 • snížení nákladů spojených s realizací zakázky (např. prostřednictvím plánování výroby na pracovišti s nejnižšími výrobními náklady)

 • větší produktivita prostřednictvím lepšího využívání existujících zdrojů

 • zkrácení doby realizace zakázek

 • nárůst efektivity a kvality výrobního procesu

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com