Aplixcom TRACEABILITY 2.0

Systém moderní společnosti

Aplixcom Traceability 2.0 je odpovědí na rostoucí náročnost výrobních procesů a plnění očekávání odběratelů v oblasti hig-tech pro, kterých identifikace a transparentnost výrobního procesu se stává běžným požadavkem.

Fotolia_44069605
Traceability je zvláště důležité v branžích, kde je bezpečnost zboží nejvyšší priorito

AUTOMOTIVE

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
KOSMETICKÝ PRŮMYSL
LETECKÝ PRŮMYSL
Aplixcom Traceability 2.0 automaticky vytváří úplnou genealogii produktu se zohledněním všech použitých:
  • surovin

  • materiálů

  • polotovarů

  • procesům, kterým se podrobuje

Náhled systému:
Základní funkce:
  • lokalizuje a monitoruje průtok komponentů během celého výrobního procesu a distribuce

  • stahuje a archivuje výrobní údaje ze zařízení

  • umožňuje sledování a registraci parametrů výrobního procesu

Aplixcom Traceability 2.0 využívá systém generování štítků s unikátním čárovým kódem, umožňuje přehrání plného výrobního cyklu vzniku produktu. Lze tak rychleji rozpoznat a eliminovat prvky způsobující vznik vadných komponentů, nebo i celé série. Eliminace příčin defektů má vliv i na samotné snižování výrobních nákladů.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12,
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com