Dodatečné moduly

Systém určen pro řízení skladu a udržení schopnosti provozu při optimálním využití lidských zdrojů na výrobní lince.

Aplixcom Logistic Management 2.0

Aplixcom Logistic Management 2.0 je modul, který umožňuje efektivně řídit určené logistické činnosti. Má k dispozici dvoustranné rozhraní, které poskytuje data tykající se plánovaní a také aktuálního stavu skladových zásob.

Prostřednictvím složky „logistika“ mají pracovníci přímo na ploše přístup k dostupným materiálům na skladě a plánům poptávaného zboží a také mohou naplánovat potřebné úkony pro každou objednávku zvlášť (výdej materiálů, přijetí polotovaru a hotových výrobků na sklad).

Model je plně integrován se systémem ERP díky čemu dokáže automaticky aktualizovat stav skladu o spotřebované komponenty a tím vytvářet nové úkoly. Modul umožňuje komunikaci operátorů vysokozdvižných vozíků se skladem a operátory ve výrobní hale.

Prostřednictvím Logistic Management je možné vyúčtovávat skutečný stav použitého materiálu s připsáním na konkrétní zakázku, operaci, produkt, klienta, pracoviště, pracovníka a tím srovnávat tuto skutečnou spotřebu s plánovanou spotřebou za účelem obdržení reálných statistik

logistic forklift (1)

Aplixcom Maintenance 2.0

Aplixcom Maintenance 2.0 je nástroj určený pro provoz výroby, který umožňuje automatické sledování vyskytujících se poruch prostřednictvím tzv. Alarmů tj. signální světla, SMS, hlasové spojené a ostatní mobilní zařízení.

Aplixcom Maintenance 2.0 pomáhá určit termín technické prohlídky a oprav zařízení a také jejich vyúčtování. Modul zajišťuje plnou automatizaci prací spojených s vedením dokumentace oprav, prostřednictvím plochy UR umožňuje náhled a registraci průběhu poruchy a její následné odstranění. Data o naplánovaných neplánovaných prostojích strojů jsou projektantům poskytované v reálném čase.

Modul umožňuje sledování frekvence poruch daného stroje v určeném časovém horizontu, poskytuje plnou statistiku v tom i informace o mikroprostojích – co umožňuje provést analýzu příčin vznikajících poruch, vypočítá náklady spojené s prostojem strojů a umožňuje předvídat eventuální další poruch dle nejrůznějších statistických algoritmů.

Maintenance Engineer with check-list

Aplixcom Human Management 2.0

Aplixcom Human Management 2.0 je modul pomáhající v optimálním využití lidských zdrojů ve výrobní společnosti. Umožňuje efektivně naplánovat výrobu se zohledněním dostupných pracovníků, jejich kompetencí, oprávnění a plánované produktivitě. Proto ho vřele doporučujeme jako doplněk k modulu Planer 2.0.

Vytváří předpovědi po poptávaných pracovnících, co umožňuje naplánovat v určitou dobu vhodný počet pracovníků. Modul umožňuje aktuálně reagovat na dostupný počet pracovníků na daném pracovišti a to prostřednictvím kompatibility s kartami RCEP a vyúčtováním jejich efektivity a kvality práce.

Předák může řídit pracovníky definováním jejich kvalifikace, příslušnosti k pracovním skupinám, nebo dle jednotlivých pracovišť a tím pádem přizpůsobit výrobu k aktuální situaci ve firmě. Předák může tyto situace monitorovat on-line prostřednictvím mobilního zařízení.

businesswoman-puts-wooden-blocks-with-the-image-of-female-employees-the-concept-of-management-in

Aplixcom Resources Registration 2.0

Modul umožňující zaznamenávaní spotřebované energie v čase a to dle vybraných pracovišť, pracovních skupin s vyúčtováním na jednotlivá nákladová střediska v závislosti od poskytnutých dat. Modul umožňuje sledovat spotřebu energie v tom elektřinu, plyn, vodu, stlačený vzduch a ostatní zásoby, ze kterých lze vyčíst hodnotu spotřeby. 

Modul Aplixcom Resources Registration 2.0 zobrazuje shromážděné informace na ploše, odesílá výstražné signály o překročení hranice spotřebované energie. Zároveň spolupracuje s modulem Aplixcom BI 2.0 za účelem generování zpráv (hlášení). 

Nástroj pomáhá v nastavení energetické úspory technologických procesů identifikaci míst, které je nutné optimalizovat a také pomáhá naplánovat příští spotřeby a náklady dle statistik a přijatých trendů. Mezi jiným pomáhá vybrat optimální tarifní spotřeby a omezuje riziko možné finanční pokuty za nadměrnou spotřebu elektrické energie.

Aplixcom Resources Registration

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com