Traceability, trumf v očích Partnerů a Klientů

Rostoucí náročnost výrobních procesů je velikou výzvou pro výrobní společnosti. Nutnost lokalizování a sledování pohybu komponentů a průběh celého výrobního řetězce, včetně distribuce není bláznivým nápadem, ale vyžadovanou potřebou výrobního procesu, tak i samotného trhu. Obchodní partneři zvláště v oblastech high-tech a automotive technologií kladou čím dál větší důraz na identifikaci ve spojení s transparentností vytvářených produktů samotnými dodavatelmi.

Výhody, které sebou přináší Traceability

Treceability – tak je pojmenována vlastnost IT produktů sledující výrobní proces – zaručuje firmám, které ho používají velmi důležité výhody: 

  • Umožňuje na přehrání celého cyklu vzniku každého výrobního prvku. Díky tomu lze rychleji identifikovat a eventuálně zabránit ve vzniku vadných produktů. Jednodušší je eliminace příčin defektů, co má vliv na minimalizování výroby prvků nesplňujících standardy a také na snižováni výrobních nákladů.
  • Společnost poskytuje Klientům potvrzení o stálé péči nad kvalitou nabízených produktů. Jednoduše Klient hledající spolehlivého dodavatele a všimne si, že daná firma má implementovaný modul Traceability bude mít solidní argument proto, aby využil jejich služby.

Traceability jako modul Aplixcom SCADA-MES 2.0

Náš systém Aplixcom SCADA-MES 2.0 byl vybaven modulem Tracebility. Jak to funguje? Jednoduše rozpoznává všechny použité ve výrobním procesu: suroviny, materiály, poloprodukty a jiné procesy, kterými konkrétní produkt prochází. Kromě toho systém generuje štíty s unikátním čárovým kódem. Každé naskenování kódu způsobuje uložení v databázi takových údajů jak: datum, čas skenování, jméno a příjmení operátora, jeho uživatelské jméno, kód komponentu a ID skenování. Umožňuje to lokalizovat a sledovat pohyb komponentů během celého výrobního řetězce včetně distribuce. Co víc SCADA-MES Traceability stahuje a archivuje data z výrobních strojů a umožňuje tím sledování spojené s registrací parametrů výrobního procesu.

Rozdílovým prvkem systému je jeho pružnost. Systém lze personalizovat pro každého klienta se zohledněním specifikace jeho činností a potřeb. Umožňuje to zaručit plnou integritu s technologiemi a také řešeními, která používají zejména dodavatele a to bez ohlednu na odvětví, které zastupují.

Nakonec, díky automatickému procesu stahování a zpracovávání dat aplikace umožňuje redukci papírového oběhu dokumentů a veškerých nesrovnalostí s nimi spojených.

Získejte převahu

Traceability splňuje veškeré právní předpisy a normy se současným přizpůsobením se k požadavkům odběratele. Systém není časově náročný. Je plně kompatibilní s nejrůznějšími systémy série ERP, nebo může pracovat i dokonce bez nich. Plánováním rozvoje Vaší firmy je důležité zamyslet se nad jeho implementací a to jak v nejkratší době, než konkurenční firma zavede podobná řešení a tím pádem získá nad Vámi náskok.

V případě, že chcete zavést modul Aplixcom Traceability 2.0 ve své firmě a máte otázky, na které chete získat odpovědi, tak nás neváhejte kontaktovat.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12,
30-443 Kraków
NIP: PL954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: scadames@scada-mes.pl
e-mail: biuro@aplixcom.com

logo_aplixcom_wybrane_2-1024x278