References

We present selected references from a long list
of clients recommending our company

"To keep on maintaining our production at the highest level, we decided to implement a system for monitoring and visualizing the work of machines on production – Aplixcom: SCADA-MES. It improves production processes and maintains the high quality of manufactured products. Automatic real-time data download directly from machines gives us precise and quick information on the production progress. The visual layout of each technological operation and task aids the coordination of various processes. Employees can always access current documents displayed digitally on a computer or tablet directly at the workplace. (...) We collect a number of reports on machine time, downtime, shifts, failures or load. We chose SCADA-MES because of, among other things, its rich functionality, the possibility of downloading data from any machine on production in various ways, easy integration with any ERP-class type system. Due to the specific nature of our production, it was extremely important for us to have a flexible solution and be able to fully adapt the system to our needs."

COO, Member of the Board Dominik Fryczyński

PL  „Chcąc stale utrzymywać naszą produkcję na najwyższym poziomie, zdecydowaliśmy się zastosować system do nadzoru i wizualizacji pracy maszyn na produkcji – Aplixcom: SCADA-MES. Narzędzie pozwala usprawnić procesy na produkcji oraz zachować wysoką jakość produkowanych wyrobów. Automatyczne pobieranie danych bezpośrednio z maszyn w czasie rzeczywistym zapewnia nam dokładną i szybką wiedzę na temat postępu produkcji. Graficzna forma pokazująca rozplanowanie poszczególnych operacji technologicznych oraz zadań ułatwia koordynowanie przebiegu różnych procesów. Pracownicy zawsze mają dostęp do aktualnych dokumentów w wersji elektronicznej wyświetlanej na ekranie komputera lub tabletu bezpośrednio na stanowisku pracy. (…) Gromadzimy szereg raportów na temat czasu pracy maszyn, przestojów, zmian, awarii czy obciążenia.
O wyborze SCADA-MES zdecydowały m.in. bogata funkcjonalność, możliwość pobierania danych z dowolnych maszyn na produkcji różnymi metodami, łatwość integracji z dowolnym systemem klasy ERP. Ze względu na specyfikę produkcji niezwykle ważna była dla nas możliwość pełnego dopasowania systemu do naszych potrzeb i elastyczność rozwiązania.”

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Dominik Fryczyński

"As part of the project, we have established cooperation with Aplixcom Sp. z o.o., which is experienced in implementing IT systems on the Polish and international market. (...) Aplixcom Sp. z o.o. design team reacted quickly and professionally, with a goal of launching an electronic document exchange between our company and clients. (...) We highly value the professionalism and competence of the specialists who participated in the implementation of the above-mentioned project. The team showed great flexibility in our cooperation and a fast response to our remarks. We highly recommend the services of Aplixcom Sp. z o.o. We hope for further cooperation and development with the tools created by Aplixcom Sp. z o.o."

Chairwoman of the Board, mgr. Ewe Dzierbunowicz

 

PL „W ramach wykonania projektu nawiązaliśmy współpracę z firmą Aplixcom Sp. z o.o., posiadającą ogromne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych na rynku polskim i międzynarodowym.(…)
Zespół projektowy Aplixcom Sp. z o.o. szybko i profesjonalnie zareagował, zmierzając do uruchomienia elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a Klientami. (…)
Wysoko oceniamy fachowość i kompetencje specjalistów, którzy brali udział w realizacji ww. projektu. Zespół wykazał się dużą elastycznością we współpracy oraz szybką reakcją na nasze uwagi. Chętnie polecamy usługi firmy Aplixcom Sp. z o.o. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i rozwój dzięki narzędziom tworzonym przez Aplixcom Sp. z o.o.”

Prezes Zarządu, mgr Ewa Dzierbunowicz

"The project ended in success. The specialist team handled all difficulties perfectly. Aplixcom Sp. z o.o. is competent and trustworthy, delivers its part of the concluded contracts and always helps in adapting the offer to the client's needs. We hope to continue this fruitful cooperation in the coming years and recommend cooperation with Aplixcom Sp. z o.o. in implementing IT systems to all interested parties."

Konrad Hulecki, Nifco Poland Sp. z o.o.

 

PL „Projekt został pomyślnie zakończony. Grupa specjalistów doskonale poradziła sobie z wszystkimi trudnościami. Firma Aplixcom Sp. z o.o. jest solidna i kompetentna, wywiązuje się z zawartych umów i zawsze służy pomocą w dostosowywaniu oferty do potrzeb Klienta.
Mamy nadzieję na kontynuowanie tej owocnej współpracy w kolejnych latach, polecamy wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą Aplixcom Sp. z o.o. w zakresie wdrożeń systemów IT.”

Konrad Hulecki, Nifco Poland Sp. z o.o.

"The team demonstrated rich knowledge, professionalism, and high flexibility in delivering the assigned tasks, which confirmed us in the belief that there is nothing Aplixcom Sp. z o.o. cannot do."

Gabriela Stępień, Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

 

PL „Zespół wykazał się bogatą wiedzą, profesjonalizmem oraz wysoką elastycznością, przy wykonaniu powierzonych zadań, co utwierdziło nas w przekonaniu, że dla Aplixcom Sp. z o.o. nie istnieją zadania nie do wykonania.”

Gabriela Stępień, Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

"We are fully satisfied with our cooperation with employees of Aplixcom Sp. z o.o.. Great commitment as well as reliability and professionalism in carrying out their work helped us implement each stage in accordance with the concluded contract.

Good business etiquette, knowledge, and professionalism of Aplixcom Sp. z o.o. employees leave no doubt that we have chosen the right company. We can focus on the implementation of our basic tasks, leaving IT in the hands of professionals."

Marcin Makowski, Izo Blok S.A.

 

PL „Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani współpracą z pracownikami firmy Aplixcom Sp. z o.o., duże zaangażowanie oraz rzetelność i fachowość w wykonywaniu prac pozwoliły na realizację poszczególnych etapów zgodnie z zawartą umową.
Kultura osobista, wiedza i fachowość pracowników Aplixcom Sp. z o.o. nie pozostawiają nam wątpliwości, iż prawidłowo wybraliśmy firmę, która pozwala nam skupić się na realizacji naszych podstawowych zadań, pozostawiając informatykę w rękach fachowców.”

Marcin Makowski, Izo Blok S.A.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: PL954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com

logo_aplixcom_wybrane_2-1024x278