All-encompassing
Solutions Industry 4.0

Aplixcom SCADA-MES 2.0

Odpowiedni system może zmienić oblicze produkcji w wielu firmach oraz przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nasze wieloletnie doświadczenie utwierdziło nas w pewności, że systemy do zarządzania i monitorowania produkcji nie muszą być skomplikowane, ani trudne do wdrożenia.

Chcieliśmy stworzyć system, który dzięki dedykowanym setom odpowiadającym procesom produkcyjnym można łatwo dostosować pod potrzeby użytkownika. System, który jest skalowalny i który działa bez względu na technologię używaną w firmie. Nieskromnie stwierdzimy, że udało nam się tego dokonać.

SCADA-MES to zaawansowany produkt Industry 4.0. cieszący się olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem ze strony naszych Klientów, którzy dzięki SCADA-MES optymalizują produkcję oraz jej koszty, zyskując przewagę nad konkurencją.

Jeden System = Wiele Możliwości

Główne cechy systemu:

Rozwiązanie dedykowane jest firmom produkcyjnym – pozwala na zdecydowanie lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz optymalizację pracy produkcji.

Opracowując Aplixcom  SCADA-MES, chcieliśmy dać firmom zajmującym się produkcją system, który jest:

Mobilny

Widzisz na bieżąco raporty z dowolnego urządzenia używającego przeglądarkę internetową

Elastyczny

Aplixcom SCADA-MES może zostać wdrożony w każdej firmie produkcyjnej bez względu na branżę, wielkość i używaną technologię.

W pełni zintegrowany

Może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP, MRP lub działać bez nich.

Skalowalny

Nowoczesny

Bezpieczny

Rozwiązanie odpowiednie dla działów:

Produkcji

Utrzymania ruchu

Kontroli jakości

Logistyki

10 korzyści Aplixcom SCADA-MES 2.0:

  • Aplixcom SCADA-MES to nasz autorski system. Łatwo zaimplementujemy go do każdej firmy produkcyjnej bez względu ba branżę, wielkość i używaną technologię

  • Jedno kompleksowe rozwiązanie składające się z modułów, które klient może dowolnie modyfikować

  • Integracja z dowolnym systemem ERP

  • Łatwiejsza optymalizacja i oszczędność wynikająca z dokładnej analizy danych produkcyjnych

  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów

  • Monitorowanie statusu pracy parku maszynowego oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym, minimalizacja negatywnych skutków przestojów i mikroprzestojów

  • Zaawansowane możliwości alarmowania o awariach

  • Intuicyjne oraz elastyczne planowanie produkcji

  • Podgląd procesów oraz statystyk z dowolnego urządzenia używającego przeglądarkę internetową

  • Zapisywanie historii powstawania produktów, eliminowanie wad oraz spełnianie wymogów produkcyjnych przez podwykonawców

Aplixcom SCADA-MES 2.0 w liczbach:

0 %
Średni wzrost wydajności po 6 miesiącach
0 %
Średni spadek kosztów produkcji po 6 miesiącach
0 %
Średni zwrot z inwestycji po 12 miesiącach
0 %
Skrócenie czasu reakcji na awarie
0 %
Redukcja ilości postojów i mikroprzestojów
0 %
Redukcja czasu mikroprzestojów

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com