Inteligentne Rozwiązania
Industry 4.0

Dlaczego Aplixcom SCADA-MES 2.0 ?

Z uwagi na dynamikę zmieniających się realiów zarządzania, obecne systemy ERP stają się coraz bardziej skomplikowane, przetwarzają coraz więcej danych i wymagają pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników. To systemy do planowania – nie do zarządzania, czy sterowania – co rodzi narastający problem.

W odpowiedzi na to wyzwanie powstały systemy MES – do zarządzania produkcją (Manufacturing Execusion System), umożliwiające prostą obsługę zaplanowanych zleceń produkcyjnych oraz ich egzekwowanie.

Chociaż MES uprościł obsługę produkcji, nie wyeliminował problemu braku informacji o aktualnie dostępnych zasobach produkcyjnych, czy rozliczenia w czasie rzeczywistym realizacji OT bez ryzyka ręcznego wprowadzania nieprawidłowych danych do ERP. Nie umożliwił również rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów pomiędzy działami.

Istotny brak bezpośredniego połączenia stanowisk pracy oraz minimalizacji ręcznego wprowadzania i rozliczania danych produkcyjnych zbudził potrzebę stosowania systemu SCADA.

Tak powstał system Aplixcom SCADA-MES – pełne rozwiązanie dla zarządzania produkcją.

SCADA-MES to zaawansowany produkt Industry 4.0. cieszący się olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem ze strony naszych Klientów, którzy dzięki SCADA-MES optymalizują produkcję oraz jej koszty, zyskując przewagę nad konkurencją.

Jeden System = Wiele Możliwości

Główne cechy systemu:

Rozwiązanie dedykowane jest firmom produkcyjnym – pozwala na zdecydowanie lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz optymalizację pracy produkcji.

Opracowując Aplixcom  SCADA-MES, chcieliśmy dać firmom zajmującym się produkcją system, który jest:

Mobilny

Widzisz na bieżąco raporty z dowolnego urządzenia używającego przeglądarkę internetową

Elastyczny

Aplixcom SCADA-MES może zostać wdrożony w każdej firmie produkcyjnej bez względu na branżę, wielkość i używaną technologię.

W pełni zintegrowany

Może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP, MRP lub działać bez nich.

Skalowalny

Nowoczesny

Bezpieczny

Rozwiązanie odpowiednie dla działów:

Produkcji

Utrzymania ruchu

Kontroli jakości

Logistyki

10 korzyści Aplixcom SCADA-MES 2.0:

  • Aplixcom SCADA-MES to nasz autorski system. Łatwo zaimplementujemy go do każdej firmy produkcyjnej bez względu ba branżę, wielkość i używaną technologię

  • Jedno kompleksowe rozwiązanie składające się z modułów, które klient może dowolnie modyfikować

  • Integracja z dowolnym systemem ERP

  • Łatwiejsza optymalizacja i oszczędność wynikająca z dokładnej analizy danych produkcyjnych

  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów

  • Monitorowanie statusu pracy parku maszynowego oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym, minimalizacja negatywnych skutków przestojów i mikroprzestojów

  • Zaawansowane możliwości alarmowania o awariach

  • Intuicyjne oraz elastyczne planowanie produkcji

  • Podgląd procesów oraz statystyk z dowolnego urządzenia używającego przeglądarkę internetową

  • Zapisywanie historii powstawania produktów, eliminowanie wad oraz spełnianie wymogów produkcyjnych przez podwykonawców

Aplixcom SCADA-MES 2.0 w liczbach:

0 %
Średni wzrost wydajności po 6 miesiącach
0 %
Średni spadek kosztów produkcji po 6 miesiącach
0 %
Średni zwrot z inwestycji po 12 miesiącach
0 %
Skrócenie czasu reakcji na awarie
0 %
Redukcja ilości postojów i mikroprzestojów
0 %
Redukcja czasu mikroprzestojów

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com