Dodatkowe moduły

System do zarządzania magazynem, Utrzymaniem Ruchu i optymalnym wykorzystaniem zasobów ludzkich w zakładzie produkcyjnym.

Aplixcom Logistic Management 2.0

Jest to moduł, który pozwala na skuteczne zarządzanie określonymi zadaniami logistyki. Ze względu na dwustronny interfejs, wymieniający dane dotyczące planowania oraz stanów magazynowych. 

Poprzez pulpit logistyki, pracownicy magazynu mają dostęp do wezwań materiałowych, planów zapotrzebowania oraz mogą zaplanować potrzebne środki do każdego zamówienia (rozchód materiału, przyjęcie na magazyn półproduktów i produktu gotowego). 

Moduł integruje się z systemem ERP, bez wątpienia może automatycznie aktualizować stany magazynowe o zużyte komponenty oraz tworzyć nowe wezwania. W module możliwa jest komunikacja operatorów wózków widłowych z magazynem i operatorami na hali produkcyjnej. 

W związku z tym, dzięki Logistic Management możliwe jest rozliczanie rzeczywiście zużytego materiału z przypisaniem na zlecenie, operację, produkt, klienta, stanowisko pracy, pracownika i porównanie tego zużycia do danych planowych w celu ich urealnienia.

logistic forklift (1)

Aplixcom Maintenance 2.0

Jest to dedykowane narzędzie dla działu Utrzymania Ruchu, dlatego pozwala na automatyczne monitorowanie występujących awarii, wezwania do awarii poprzez Alerty tj. lampy sygnałowe, SMS, połączenia głosowe i inne urządzenia mobilne z genealogią zdarzenia.

Godna uwagi w Aplixcom Maintenance 2.0 jest możliwość odpowiedniego zaplanowania przeglądów i remontów maszyn oraz następnie ich rozliczenie. Moduł zapewnia automatyzację prac związanych z prowadzeniem dokumentacji remontowej, umożliwiając poprzez pulpit UR podgląd oraz rejestrację przebiegu awarii i jej naprawy. W czasie rzeczywistym przekazywane są informacje dla planistów o przewidzianych, a także niespodziewanych przestojach maszyn. 

Moduł umożliwia śledzenie częstotliwości awarii danej maszyny na przestrzeni określonego czasu, dostarcza pełną statystykę, w tym mikroprzestojów – co umożliwia analizę przyczyn oraz trendów, a tym samym wyliczenie kosztów wynikających z przestojów oraz pozwala przewidzieć kolejne awarie według różnych algorytmów statystycznych

Maintenance Engineer with check-list

Aplixcom Human Management 2.0

To moduł wspomagający optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Umożliwia przede wszystkim skuteczne zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych pracowników, ich kompetencji oraz uprawnień i planowanej wydajności, dlatego zalecany jest jako uzupełnienie modułu Planer 2.0. 

Tworzy prognozy zapotrzebowania pracowniczego, które z pewnością pozwalają na zaplanowanie stanu osobowego na określony przedział czasu. Moduł z pewnością umożliwia bieżące ustalanie rzeczywistej dostępności pracowników na danym stanowisku poprzez integrację z kartami RCP oraz rozliczenie ich efektywności i jakości pracy. 

Brygadzista może zarządzać pracownikami, definiując ich kwalifikacje, czy przynależność do grup roboczych oraz przydzielać ich do poszczególnych stanowisk pracy, dopasowując działania do bieżącej sytuacji w zakładzie oraz kontrolując sytuację on-line poprzez urządzenie mobilne.

businesswoman-puts-wooden-blocks-with-the-image-of-female-employees-the-concept-of-management-in

Aplixcom Resources Registration 2.0

Moduł pozwalający na rejestracje zużycia mediów w czasie dla stanowiska lub grup stanowisk, z rozliczeniem na centra kosztów, w zależności od dostarczonych danych analogowych lub cyfrowych. Moduł przede wszystkim pozwala na monitorowanie takich mediów jak: energia elektryczna, gaz, woda, sprężone powietrze jak również innych zasobów, z których można odczytać wartość zużycia. Moduł Aplixcom Resources Registration 2.0 wizualizuje zebrane informacje na pulpicie, przesyła alerty o przekroczeniu granicy tolerancji oraz współpracuje z modułem Aplixcom BI 2.0 w celu generowania raportów. Reasumując – narzędzie pomaga ustalać energochłonność procesów technologicznych identyfikując miejsca, które należy zoptymalizować oraz umożliwia zaplanować przyszłe zużycie i koszty wg statystyk trendów oraz pomaga wybrać np. m.in. optymalne taryfy zużycia i ogranicza kary za nadmiarowe zużycie energii elektrycznej.

Aplixcom Resources Registration

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com