Dodatkowe moduły

System do zarządzania magazynem, Utrzymaniem Ruchu i optymalnym wykorzystaniem zasobów ludzkich w zakładzie produkcyjnym.

Aplixcom Logistic Management 2.0

Aplixcom Logistic Management 2.0 moduł, który pozwala na skuteczne zarządzanie określonymi zadaniami logistyki. Zawiera dwustronny interfejs, wymieniający dane dotyczące planowania oraz stanów magazynowych. 

Poprzez pulpit logistyki, pracownicy magazynu mają dostęp do wezwań materiałowych, planów zapotrzebowania oraz mogą zaplanować potrzebne środki do każdego zamówienia (rozchód materiału, przyjęcie na magazyn półproduktów i produktu gotowego). 

Moduł integruje się z systemem ERP, dzięki czemu może automatycznie aktualizować stany magazynowe o zużyte komponenty oraz tworzyć nowe wezwania. W module możliwa jest komunikacja operatorów wózków widłowych z magazynem i operatorami na hali produkcyjnej. 

Poprzez Logistic Management jest możliwe rozliczanie rzeczywiście zużytego materiału z przypisaniem na zlecenie, operację, produkt, klienta, stanowisko pracy, pracownika i porównanie tego zużycia do danych planowych w celu ich urealnienia.

logistic forklift (1)

Aplixcom Maintenance 2.0

Aplixcom Miantenance 2.0 – jest to dedykowane narzędzie dla działu Utrzymania Ruchu, które pozwala na automatyczne monitorowanie występujących awarii, wezwania do awarii poprzez Alerty tj. lampy sygnałowe, SMS, połączenia głosowe i inne urządzenia mobilne z genealogią zdarzenia.

Aplixcom Maintenance 2.0 daje możliwość odpowiedniego zaplanowania przeglądów i remontów maszyn oraz następnie ich rozliczenie. Moduł zapewnia automatyzację prac związanych z prowadzeniem dokumentacji remontowej, umożliwiając poprzez pulpit UR podgląd oraz rejestrację przebiegu awarii i jej naprawy. W czasie rzeczywistym przekazywane są informacje dla planistów o przewidzianych, a także niespodziewanych przestojach maszyn. 

Moduł umożliwia śledzenie częstotliwości awarii danej maszyny na przestrzeni określonego czasu, dostarcza pełną statystykę, w tym mikroprzestojów – co umożliwia analizę przyczyn oraz trendów, a tym samym wyliczenie kosztów wynikających z przestojów oraz pozwala przewidzieć kolejne awarie według różnych algorytmów statystycznych.

Maintenance Engineer with check-list

Aplixcom Human Management 2.0

Aplixcom Human Management 2.0 jest to moduł wspomagający optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Umożliwia skuteczne zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych pracowników, ich kompetencji oraz uprawnień i planowanej wydajności, dlatego zalecany jest jako uzupełnienie modułu Planer 2.0. 

Tworzy prognozy zapotrzebowania pracowniczego, które pozwalają na zaplanowanie stanu osobowego na określony przedział czasu. Moduł umożliwia bieżące ustalanie rzeczywistej dostępności pracowników na danym stanowisku poprzez integrację z kartami RCP oraz rozliczenie ich efektywności i jakości pracy. 

Brygadzista może zarządzać pracownikami, definiując ich kwalifikacje, czy przynależność do grup roboczych oraz przydzielać ich do poszczególnych stanowisk pracy, dopasowując działania do bieżącej sytuacji w zakładzie oraz kontrolując sytuację on-line poprzez urządzenie mobilne.

businesswoman-puts-wooden-blocks-with-the-image-of-female-employees-the-concept-of-management-in-a_t20_0xE7wB

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com