Case Study – Major

Nazwa przedsiębiorstwa: Major

Profil działalności: obróbka elementów z wykorzystaniem technologii CNC

Zakres wdrożenia: System ERP oraz rozwiązanie SCADA-MES

Dane dostawcy: APLIXCOM Solutions +48 (12) 376 95 99, 607 400 534, scada-mes.com

Opis wdrożeń

Wdrożenie systemu ERP XPERT firmy Infor oraz autorskiego rozwiązania SCADA-MES firmy Aplixcom.

Major to rodzinna firma z ponad 60-letnią tradycją, zlokalizowana w Tychach na Górnym Śląsku. Wyspecjalizowała się w obróbce elementów z wykorzystaniem technologii CNC. Głównymi klientami są firmy z branży automotive, podwykonawcy między innymi takich marek jak:

– BMW
– Mercedes-Benz
– Volkswagen
– oraz wiele innych firm i poddostawców z branży.

Firma zatrudnia obecnie ponad 400 osób, osiągając obroty ~60 mln zł rocznie. Za wybór
i realizację projektu po stronie Klienta odpowiedzialni są właściciele firmy.

Stan początkowy, założenia:
System ERP ma zapewnić funkcjonowanie takich obszarów jak: gospodarka magazynowa, produkcja (plan produkcji, proces produkcyjny, operacje technologiczne), zakupy
i sprzedaż.

Rolą Aplixcom SCADA-MES ma być planowanie, monitorowanie i rozliczanie produkcji dzięki modułom takim jak:

PLANER:
Graficzna wizualizacja planu produkcji (dzięki integracji z systemem ERP za pomocą dwukierunkowego interfejsu stworzonego przez firmę Aplixcom)
z możliwością nanoszenia zmian
z uwzględnieniem przezbrojeń, optymalizacji planu produkcyjnego, harmonogramu, monitorowanie postępu produkcji.

SCADA-MES:
Umożliwia pobieranie danych z 83 maszyn i stanowisk, raportowanie w czasie rzeczywistym, rejestrację dobrych/złych sztuk z funkcją wskazania defektów, rejestrację mikroprzestojów, przestojów i awarii.

Dział Utrzymania Ruchu:

Wizualizacja przedstawia widok grup stanowisk pracy z informacją o statusie pracy grupy. Statusy mają przyporządkowane kolory. Zgłoszenie awarii przez operatora powoduje zmianę statusu: awaria (zmiana na kolor czerwony). Po naprawie awarii, pracownik działu utrzymania ruchu kończy zlecenie, obligatoryjnie wpisując powód końca pracy i komentarz.

WYKRESY i RAPORTY:

Zakład produkcyjny funkcjonuje w 3-zmianowej produkcji: 6‒14, 14‒22, 22‒6, tolerancja zapisów produkcji ze zmiany to 10 min.

Wykresy pokazują: czas pracy maszyn, czas pracy operatora, czas usterek, rodzaje defektów, dobre/złe sztuki, status maszyn, statystyki produktów, statystyki pracowników, czujniki maszyn.

Raporty, które powstają to: raport produkcji, raport UR, raport technika, raport operatora, raport zmiany, raport logowania, raport uruchomionych zleceń produkcyjnych, OEE.

Historia zlecenia z danymi jak: zapisy operatora, zapisy brygadzisty, zapisy UR, sygnały z maszyn (statystyki), porównanie rzeczywistego czasu cyklu do planowanego, wykonanie produkcji.


Stan obecny, realizacja:

Dzięki interfejsowi stworzonemu przez firmę Aplixcom możliwa jest dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy systemem ERP oraz SCADA-MES. System Aplixcom SCADA-MES pobiera plan pracy, informacje dodatkowe na temat operacji technologicznej oraz zapisuje raportowanie produkcji do dedykowanego pliku
w systemie ERP. Wszystkie zmiany technologiczne (np. zmiana krotności, planowanego czasu cyklu) lub zleceń produkcyjnych (zmiana domyślnego stanowiska pracy, ilości zamówionej) są realizowane w systemie ERP.

W początkowym etapie podłączono 64 maszyn i stanowisk. Do końca wdrożenia ilość wzrosła do 83. Sukcesywnie podłączano kolejne. Aktualnie po trzech latach od momentu opracowania konceptu podłączono 135 maszyn i stanowisk.

Wzrost ilości maszyn wynika z rozwoju firmy. Rozwiązanie Aplixcom SCADA-MES jest ciągle rozwijane na podstawie wniosków zgłaszanych przez użytkowników. Szybkie wprowadzenie zmian jest możliwe ponieważ SCADA-MES jest autorskim rozwiązaniem firmy Aplixcom.

Korzyści dla klienta

W wyniku wdrożenia nasz Klient uzyskał: