Optymalizacja Twojej produkcji

Monitorowanie i nadzorowanie produkcji

Aplixcom SCADA-MES to oprogramowanie nowej generacji stworzone od podstaw dla firm produkcyjnych, które oferuje jeszcze wyższy poziom zarządzania produkcją.

Nasze rozwiązanie łączy ze sobą świat systemów planowania ERP z maszynami i ręcznymi stanowiskami pracy umożliwiając komunikację dwukierunkową oraz pełen wachlarz narzędzi do planowania, optymalizacji i rozliczania produkcji na podstawie rzeczywistych danych zgodnie z najnowszym standardem Smart Industry 4.0.

System Aplixcom SCADA-MES to kompleksowy system, który zapewnia: automatyczne przesyłanie danych z systemu ERP o planowanych zleceniach do Kalendarza Produkcji (PLANER), prezentację na stanowisku pracy (MES), pobieranie danych z maszyn w czasie rzeczywistym (SCADA), a także raportowanie procesów on-line (Raporty i wykresy).

Podstawowe zakresy działania:

Aplixcom SCADA-MES umożliwia połączenie z dowolnymi systemami ERP w celu wymiany danych o zleceniach, ich realizacji, czasie pracy, zużyciu materiałów, narzędzi i środków produkcji. Wyniki pracy uzupełnione o dane wydajnościowe i jakościowe oraz o zużyciu surowców mogą zostać przesłane do systemu ERP, co pozwala automatycznie aktualizować w nim informacje o stanie realizacji na produkcji, zużyciu surowców, nieplanowanych przerwach, a tym samym uniknąć wielu groźnych sytuacji takich jak : brak surowca, wąskie gardła na produkcji czy opóźnienia w realizacji dostaw.

Aplixcom SCADA-MES 2.2 oferuje:

Dzięki wielowymiarowym analizom oraz obsłudze poprzez przeglądarki WWW, klient ma możliwość pełnej kontroli nad zachodzącymi procesami i natychmiastowej reakcji z dowolnego miejsca na świecie.

 

Aplixcom SCADA-MES posiada także zaawansowaną funkcjonalność wspomagającą proces ostrzeżeń i alarmów oraz obsługuje urządzenia i skanery mobilne.

Nasz system gwarantuje wzrost wydajności procesów produkcyjnych oraz szybki zwrot z inwestycji.

Podstawowe korzyści:

Aplixcom SCADA-MES daje możliwość monitorowania statusu pracy parku maszynowego oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

Operatorzy, wykorzystując stanowiska komputerowe, mają dostęp do niezbędnych informacji na temat zlecenia produkcyjnego, przebiegu produkcji oraz dokumentacji w formie elektronicznej (np. karty technologiczne, instrukcje). Mogą również raportować wyniki produkcji ONLINE.

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: