e-Faktury

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2024 roku Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Dokument opisuje funkcjonalności aplikacji Aplixcom KSeF, która umożliwi Państwu obsługę e-Faktur.

 1. Źródła danych:

  Import z Excela – wzór szablonu jest dostarczany z oprogramowaniem;
  Pobranie gotowych xml -pobranie zawartości ze wskazanego katalogu;
  Bezpośrednie mapowanie z ERP lub z innych, wskazanych źródeł danych(np. z wykorzystaniem EDI, xml, pdf) – opcjonalne, po analizie i ocenie wykonalności, jako dodatkowa funkcjonalność wyceniana indywidualnie.


 2. Przetwarzanie faktur sprzedaży:

  Dostęp do szczegółów poszczególnych faktur/korekt z danego pobrania;
  Możliwość usunięcia z listy wybranych faktur/korekt z danego pobrania;
  Możliwość ograniczenia wysyłki do wybranych faktur/korekt z danego pobrania;
  Automatyczne uzupełnienie korekt o numer KSeF i datę wysyłki faktur korygowanych;
  Możliwość zrzucenia danych do Excela według kryteriów dostępnych w filtrach;
  Podgląd/pobranie faktury w formacie pdf lub xml;
  Kontrola czy dana faktura/korekta została wysłana lub pobrana w innych przebiegach;
  Weryfikacja poprawności danych pod kątem struktury xml.


 3. Zatwierdzone faktury sprzedaży:

  Dostęp do szczegółów dla pełnej listy pozycji wysłanych;
  Aktualny status wysyłki;
  Automatyczne pobranie numeru KSeF i daty wysyłki;
  Podgląd/pobranie faktury w formacie pdf lub xml;
  Możliwość zrzucenia danych do Excela według kryteriów dostępnych w filtrach.
  Możliwość transferu numeru KSeF i daty nadania do systemu ERP – opcjonalnie, po przeprowadzeniu analizy wykonalności, jako dodatkowa funkcjonalność wyceniania indywidualnie.


 4. Pobranie z KSeF faktur zakupu:

  Dostęp do szczegółów dla pełnej listy faktur/korekt pobranych;
  Możliwość zrzucenia danych do Excela według kryteriów dostępnych w filtrach.
  Podgląd/pobranie faktur/korekt w formacie pdf lub xml;
  Możliwość transferu pobranych faktur we wskazanym formacie do systemu ERP – opcjonalnie, po przeprowadzeniu analizy wykonalności, jako dodatkowa funkcjonalność wyceniana indywidualnie.


 5. Pobranie z KSeF faktur/korekt sprzedaży wysłanych z innego źródła niż AplixcomKSeF – przechowywanie faktur/korekt sprzedaży wysłanych za pomocą innego oprogramowania m.in. na potrzeby obsługi uzupełniania numerów KSeF dla korekt.


 6. Definicja danych podatnika na poziomie aplikacji.

 7. Definicja domyślnego tekstu dla stopki faktury na poziomie aplikacji.

 8. Możliwość automatyzacji pobierania i wysyłki faktur – opcjonalnie, po przeprowadzeniu analizy wykonalności, jako dodatkowa funkcjonalność wyceniana indywidualnie. 

Wyszukaj na stronie: