Aplixcom Kontrola Jakości

Monitorowanie jakości na wszystkich etapach produkcji

Kontrola Jakości:

Kontrola Jakości to moduł, który służy do monitorowania jakości wyrobów na wszystkich etapach produkcji. Za pomocą narzędzia użytkownik raportuje wyniki kontroli. System umożliwia również wywołanie kontroli uzależnione od czasu lub ilości wyprodukowanych sztuk.

Moduł jest indywidualnie konfigurowalny dla każdego klienta, obsługa narzędzia może być dopasowana do różnych stanowisk roboczych. To użytkownik definiuje powtarzalność i częstotliwość wywołania kontroli jakości. Zakres funkcjonalności można dowolnie zmieniać w zależności od produktu, stanowiska, klienta, typu operacji oraz roli użytkownika.

Dodatkowo system umożliwia dołączenie zdjęć z opisem defektów.

Jak to działa?

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: