Aplixcom Matryca Pracowników

Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich​

Aplixcom Matryca Pracowników

To moduł wspomagający optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Umożliwia przede wszystkim skuteczne zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych pracowników, ich kompetencji oraz uprawnień i planowanej wydajności, dlatego zalecany jest jako uzupełnienie modułu, dlatego zalecany jest jako uzupełnienie modułu Planer.

Tworzy prognozy zapotrzebowania pracowniczego, które pozwalają na zaplanowanie stanu osobowego na określony przedział czasu. Moduł  umożliwia bieżące ustalanie rzeczywistej dostępności pracowników na danym stanowisku poprzez integrację z kartami RCP oraz rozliczenie ich efektywności i jakości pracy.

Brygadzista może zarządzać pracownikami, definiując ich kwalifikacje, czy przynależność do grup roboczych oraz przydzielać ich do poszczególnych stanowisk pracy, dopasowując działania do bieżącej sytuacji w zakładzie oraz kontrolując sytuację on-line poprzez urządzenie mobilne.

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: