Aplixcom Utrzymanie Ruchu

Automatyczne monitorowanie i wezwania do awarii​

Aplixcom Utrzymanie Ruchu:

Jest to dedykowane narzędzie dla działu Utrzymania Ruchu, które pozwala na automatyczne monitorowanie występujących awarii, wezwania do awarii poprzez Alerty tj. lampy sygnałowe, SMS i email.

Aplixcom Utrzymanie Ruchu daje możliwość odpowiedniego zaplanowania przeglądów i remontów maszyn. W czasie rzeczywistym przekazywane są informacje dla planistów o przewidzianych, a także niespodziewanych przestojach maszyn. 

Moduł umożliwia śledzenie częstotliwości awarii danej maszyny na przestrzeni określonego czasu, dostarcza pełną statystykę, w tym mikro-przestojów – co umożliwia analizę przyczyn oraz trendów, dzięki czemu możliwe jest wyliczenie kosztów wynikających z przestojów. Moduł pozwala również uniknąć kolejnych awarii dzięki dostarczonym informacjom.

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: