Aplixcom Logistyka Materiałowa

Obsługa zadań działu logistyki

Logistyka Materiałowa

Jest to moduł, który pozwala na skuteczne zarządzanie określonymi zadaniami logistyki, wykorzystując dwustronny interfejs, który wymienia dane dotyczące planowania oraz stanów magazynowych.

Poprzez pulpit logistyki pracownicy magazynu mają dostęp do wezwań materiałowych, planów zapotrzebowania oraz mogą zaplanować potrzebne środki do każdego zamówienia (rozchód materiału, przyjęcie na magazyn półproduktów i produktu gotowego).

Moduł integruje się z systemem ERP.  Może automatycznie aktualizować stany magazynowe o zużyte komponenty oraz tworzyć nowe wezwania. W module możliwa jest komunikacja operatorów wózków widłowych z magazynem i operatorami na hali produkcyjnej.

W związku z tym, dzięki modułowi Logistyka Materiałowa możliwe jest rozliczanie rzeczywiście zużytego materiału z przypisaniem na zlecenie, operację, produkt, klienta, stanowisko pracy, pracownika i porównanie tego zużycia do danych planowych w celu ich urealnienia.

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: