Aplixcom Planer

Skuteczne planowanie produkcji

Aplixcom Planer  – to narzędzie wykorzystywane przez Planistów, wspomagające proces planowanie produkcji. Nasz moduł bez wątpienia umożliwia zoptymalizowanie planowania oraz szczegółowe harmonogramowanie produkcji z dokładnością co do minuty. Korzystając z technologii drag&drop, wystarczy kilka kliknięć, aby zaplanować najlepszy termin wykonania zleceń produkcyjnych

Podstawowe zakresy działania:

Planowanie w systemie ERP

Plan produkcyjny, który został zaplanowany w systemie ERP, pokazywany jest w formie graficznej w Planerze, wraz z wszystkimi szczegółami dotyczącymi zleceń produkcyjnych. Bloki z operacjami technologicznymi pobierane są automatycznie w czasie rzeczywistym z systemu ERP, wraz ze wszystkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego zlecenia.

Oczywiście, planista wykorzystując Aplixcom Planer ma możliwość edycji pobranego harmonogramu. Wszystkie wprowadzone zmiany są automatycznie dostępne, w formie elektronicznej na każdym stanowisku.

Dzięki naszemu narzędziu możliwe jest planowanie:

Aplixcom SCADA-MES daje możliwość monitorowania statusu pracy parku maszynowego oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

Operatorzy, wykorzystując stanowiska komputerowe, mają dostęp do niezbędnych informacji na temat zlecenia produkcyjnego, przebiegu produkcji oraz dokumentacji w formie elektronicznej (np. karty technologiczne, instrukcje). Mogą również raportować wyniki produkcji ONLINE.

Wyszukaj na stronie: