Aplixcom Wykresy i Raporty

Monitorowanie i nadzorowanie produkcji

Monitorowanie i nadzorowanie produkcji

To moduł zapewniający automatyczne generowanie zaawansowanych raportów i analiz.

Moduł w oparciu o zgromadzone informacje pobrane z maszyn, danych z produkcji oraz systemu ERP generuje w formie wykresów oraz tabel szereg raportów, dając przede wszystkim bardzo rozbudowane narzędzie do analizy i optymalizacji produkcji.

Standardowe raporty zawierają informacje na temat:

Oprogramowanie na bieżąco wychwytuje wszystkie odchylenia, opóźnienia i zmiany względem założonych standardów, tym samym umożliwiając umożliwia analizę działania produkcji i niwelowanie występujących błędów oraz przestojów.

Pracownicy dzięki automatycznym raportom z pewnością mogą lepiej kontrolować produkcję oraz monitorować jej pracę w czasie rzeczywistym. Moduł zapewnia analizę, dostęp do danych rzeczywistych oraz historycznych. Otrzymane informacje można eksportować do formatów PDF lub EXCEL i tworzyć z nich wydruki.

Zrzuty ekranu:

Wyszukaj na stronie: